Látogatás a Barátok templomának alagsori panteonjába

A barokk kori építkezéseket is őrző kriptában Nagyvárad neves egyházi és világi személyiségeinek emlékével találkozhat az érdeklődő, mégpedig nem csak azokéval, akiket egykor ide temettek, hanem számos más neves elődünk előtt is tiszteleghet, hiszen az olaszi temető felszámolása után Tempfli József akkori apátplébános, későbbi megyés püspök jóvoltából számos sírkő és földi maradvány került onnan ide.

A kriptában Nagyvárad neves egyházi és világi személyiségeinek emlékével találkozhat az érdeklődő, mégpedig nem csak azokéval, akiket egykor ide temettek, hanem számos más neves elődünk előtt is tiszteleghet, hiszen az olaszi temető felszámolása után Tempfli József akkori apátplébános, későbbi megyés püspök jóvoltából számos sírkő és földi maradvány került onnan ide.

A csoportok maximális létszáma 30 fő, a látogatás előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni a nagyvarad@szentlaszlonapok.ro címen lehet aznap 9 óráig.

Szervező: Magyar Polgári Egyesület